Clicky

Библия, Евангелие, поиск по Библии. Притчи, глава 9

Ветхий Завет > Книга Притчи > Глава 9

1. §Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его,
УПО: Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витесала.
KJV: Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:

2. заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу;
УПО: Зарізала те, що було на заріз, змішала вино своє, і трапезу свою приготовила.
KJV: She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.

3. послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских:
УПО: Дівчат своїх вислала, і кличе вона на висотах міських:
KJV: She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,

4. `кто неразумен, обратись сюда!' И скудоумному она сказала:
УПО: Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, говорить йому:
KJV: Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,

5. `идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное;
УПО: Ходіть, споживайте із хліба мого, та пийте з вина, що його я змішала!
KJV: Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.

6. оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума'.
УПО: Покиньте глупоту і будете жити, і ходіте дорогою розуму!
KJV: Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.

7. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого -- пятно себе.
УПО: Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере, хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває.
KJV: He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.

8. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя;
УПО: Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він, викартай мудрого й він покохає тебе.
KJV: Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.

9. дай [наставление] мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание.
УПО: Дай мудрому й він помудріє іще, навчи праведного і прибільшить він мудрости!
KJV: Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.

10. Начало мудрости -- страх Господень, и познание Святаго -- разум;
УПО: Страх Господній початок премудрости, а пізнання Святого це розум,
KJV: The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.

11. потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни.
УПО: бо мною помножаться дні твої, і додадуть тобі років життя.
KJV: For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.

12. если ты мудр, то мудр для себя; и если буен, то один потерпишь.
УПО: Якщо ти змудрів то для себе змудрів, а як станеш насмішником, сам понесеш!
KJV: If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.

13. §Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая
УПО: Жінка безглузда криклива, нерозумна, і нічого не знає!
KJV: A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.

14. садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города,
УПО: Сідає вона на сидінні при вході до дому свого, на високостях міста,
KJV: For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,

15. чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями:
УПО: щоб кликати тих, хто дорогою йде, хто путтю своєю простує:
KJV: To call passengers who go right on their ways:

16. `кто глуп, обратись сюда!' и скудоумному сказала она:
УПО: Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, то каже йому:
KJV: Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,

17. `воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен'.
УПО: Вода крадена солодка, і приємний прихований хліб...
KJV: Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.

18. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею.
УПО: І не відає він, що самі там мерці, у глибинах шеолу запрошені нею!...
KJV: But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.

<< Предыдущая глава // Следующая глава >>