Clicky

Библия, Евангелие, поиск по Библии. Иезекииль, глава 41

Ветхий Завет > Книга Иезекииль > Глава 41

1. §Потом ввел меня в храм и намерил в столбах шесть локтей ширины с одной стороны и шесть локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии.
УПО: І впровадив мене до храму, і він зміряв стовпи, шість ліктів завширшки звідси, і шість ліктів завширшки звідти, ширина скинії.
KJV: Afterward he brought me to the temple, and measured the posts, six cubits broad on the one side, and six cubits broad on the other side, which was the breadth of the tabernacle.

2. В дверях десять локтей ширины, и по бокам дверей пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой стороны; и намерил длины в храме сорок локтей, а ширины двадцать локтей.
УПО: А ширина входу десять ліктів, а боки входу п'ять ліктів звідси й п'ять ліктів звідти; і зміряв довжину його сорок ліктів, а завширшки двадцять ліктів.
KJV: And the breadth of the door was ten cubits; and the sides of the door were five cubits on the one side, and five cubits on the other side: and he measured the length thereof, forty cubits: and the breadth, twenty cubits.

3. И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей два локтя и в дверях шесть локтей, а ширина двери -- в семь локтей.
УПО: І ввійшов він до середини, і зміряв входового стовпа два лікті, а вхід шість ліктів, а ширина входу сім ліктів.
KJV: Then went he inward, and measured the post of the door, two cubits; and the door, six cubits; and the breadth of the door, seven cubits.

4. И отмерил в нем двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину храма, и сказал мне: `это -- Святое Святых'.
УПО: І зміряв довжину його двадцять ліктів, а завширшки двадцять ліктів на переді храму. І сказав він мені: Це Святеє Святих!
KJV: So he measured the length thereof, twenty cubits; and the breadth, twenty cubits, before the temple: and he said unto me, This is the most holy place.

5. И намерил в стене храма шесть локтей, а ширины в боковых комнатах, кругом храма, по четыре локтя.
УПО: І зміряв він стіну храму шість ліктів, а ширина бічної кімнати чотири лікті кругом навколо храму.
KJV: After he measured the wall of the house, six cubits; and the breadth of every side chamber, four cubits, round about the house on every side.

6. Боковых комнат было тридцать три, комната подле комнаты; они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются.
УПО: А кімнати бічні, кімната при кімнаті, тридцять в трьох поверхах, і входили в стіну, що храм мав для бічних кімнат навколо кругом, щоб держалися, і не держалися в стіні того храму.
KJV: And the side chambers were three, one over another, and thirty in order; and they entered into the wall which was of the house for the side chambers round about, that they might have hold, but they had not hold in the wall of the house.

7. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний.
УПО: І він ставав ширший, і обертався все більше вгору до бічних кімнат, бо той храм був обернений більше вгору, кругом навколо храму, тому храм був ширший вгору, і так долішній поверх входить на горішній через середній.
KJV: And there was an enlarging, and a winding about still upward to the side chambers: for the winding about of the house went still upward round about the house: therefore the breadth of the house was still upward, and so increased from the lowest chamber to the highest by the midst.

8. И я видел верх дома во всю окружность; боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, шесть полных локтей.
УПО: І бачив я вишину храму навколо, підвалини бічних кімнат повна палиця, шість ліктів.
KJV: I saw also the height of the house round about: the foundations of the side chambers were a full reed of six great cubits.

9. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, пять локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма.
УПО: Ширина стіни, що в бічній кімнаті назовні, п'ять ліктів, а вільне місце між бічними кімнатами, що належить до храму.
KJV: The thickness of the wall, which was for the side chamber without, was five cubits: and that which was left was the place of the side chambers that were within.

10. И между комнатами расстояние двадцать локтей кругом всего храма.
УПО: І поміж коморами завширшки двадцять ліктів кругом навколо храму.
KJV: And between the chambers was the wideness of twenty cubits round about the house on every side.

11. Двери боковых комнат [ведут] на открытое пространство, одни двери -- на северную сторону, а другие двери -- на южную сторону; а ширина этого открытого пространства -- пять локтей кругом.
УПО: А вхід з бічної кімнати до вільного місця вхід один у напрямі на північ, і вхід один на південь, а ширина вільного місця п'ять ліктів кругом навколо.
KJV: And the doors of the side chambers were toward the place that was left, one door toward the north, and another door toward the south: and the breadth of the place that was left was five cubits round about.

12. §Здание перед площадью на западной стороне -- шириною в семьдесят локтей; стена же этого здания -- в пять локтей ширины кругом, а длина ее -- девяносто локтей.
УПО: А будівля, що перед відгородженим майданом у напрямі на захід, завширшки сімдесят ліктів, а стіна будівлі п'ять ліктів, ширина кругом навколо, а довжина її дев'ятдесят ліктів.
KJV: Now the building that was before the separate place at the end toward the west was seventy cubits broad; and the wall of the building was five cubits thick round about, and the length thereof ninety cubits.

13. И намерил он в храме сто локтей длины, и в площади и в пристройке, и в стенах его также сто локтей длины.
УПО: І він зміряв той храм, завдовжки сто ліктів, а відгороджений майдан і будівля та стіни її, завдовжки сто ліктів.
KJV: So he measured the house, an hundred cubits long; and the separate place, and the building, with the walls thereof, an hundred cubits long;

14. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку сто же локтей.
УПО: А ширина передньої частини храму та відгородженого майдану на схід сто ліктів.
KJV: Also the breadth of the face of the house, and of the separate place toward the east, an hundred cubits.

15. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил сто локтей, со внутренностью храма и притворами двора.
УПО: І зміряв він довжину будівлі до переду відгородженого майдану, що позад неї, ґалерія звідси й звідти, сто ліктів, і так внутрішній храм і сінечки подвір'я.
KJV: And he measured the length of the building over against the separate place which was behind it, and the galleries thereof on the one side and on the other side, an hundred cubits, with the inner temple, and the porches of the court;

16. Дверные брусья и решетчатые окна, и боковые комнаты кругом, во всех трех [ярусах], против порогов обшиты деревом и от пола по окна; окна были закрыты.
УПО: Пороги та вікна, широкі знадвору, і вузькі всередині, ґалерія навколо них трьох, навпроти порогу дерев'яний обклад навколо й земля до вікон, а вікна зачинені.
KJV: The door posts, and the narrow windows, and the galleries round about on their three stories, over against the door, cieled with wood round about, and from the ground up to the windows, and the windows were covered;

17. От верха дверей как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения,
УПО: Усе понад входом і аж до внутрішнього храму, і назовні при кожній стіні кругом навколо, у внутрішньому й у зовнішньому, вирізьблене,
KJV: To that above the door, even unto the inner house, and without, and by all the wall round about within and without, by measure.

18. сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица.
УПО: і було зроблене херувимами та пальмами, і пальма була між херувимом та херувимом, два обличчя в херувима.
KJV: And it was made with cherubims and palm trees, so that a palm tree was between a cherub and a cherub; and every cherub had two faces;

19. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме -- лице львиное; так сделано во всем храме кругом.
УПО: І людське обличчя мали пальми звідси, а обличчя левчука мали пальми звідти, пороблені при всьому домі навколо.
KJV: So that the face of a man was toward the palm tree on the one side, and the face of a young lion toward the palm tree on the other side: it was made through all the house round about.

20. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма.
УПО: Від землі аж понад вхід пороблені херувими та пальми на стіні храму.
KJV: From the ground unto above the door were cherubims and palm trees made, and on the wall of the temple.

21. В храме были четырехугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел.
УПО: Храм мав чотирикутні одвірки, а перед святині мав такий самий вигляд.
KJV: The posts of the temple were squared, and the face of the sanctuary; the appearance of the one as the appearance of the other.

22. Жертвенник был деревянный в три локтя вышины и в два локтя длины; и углы его, и подножие его, и стенки его -- из дерева. И сказал он мне: `это трапеза, которая пред Господом'.
УПО: Жертівник був із дерева, три лікті високий, а довжина його два лікті, а в нього його кути й підніжжя його та стіни його дерево. І сказав він мені: Це той стіл, що перед Господнім лицем!
KJV: The altar of wood was three cubits high, and the length thereof two cubits; and the corners thereof, and the length thereof, and the walls thereof, were of wood: and he said unto me, This is the table that is before the LORD.

23. В храме и во святилище по две двери,
УПО: А в храмі та в святині було двоє дверей.
KJV: And the temple and the sanctuary had two doors.

24. и двери сии о двух досках, обе доски подвижные, две у одной двери и две доски у другой;
УПО: І в тих дверях було по дві дошці, обидві дошки оберталися, дві в одних дверях, і дві в інших дверях.
KJV: And the doors had two leaves apiece, two turning leaves; two leaves for the one door, and two leaves for the other door.

25. и сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам; а перед притвором снаружи был деревянный помост.
УПО: І були зроблені на них, на дверях храму, херувими та пальми, як пороблені були в стінах, а дерев'яний ґанок при переді сіней назовні.
KJV: And there were made on them, on the doors of the temple, cherubims and palm trees, like as were made upon the walls; and there were thick planks upon the face of the porch without.

26. И решетчатые окна с пальмами, по ту и другую сторону, были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке.
УПО: І вікна, широкі знадвору й вузькі всередині, і пальми звідси та звідти при боках сіней, і такі бічні кімнати храму та стріхи.
KJV: And there were narrow windows and palm trees on the one side and on the other side, on the sides of the porch, and upon the side chambers of the house, and thick planks.

<< Предыдущая глава // Следующая глава >>