Clicky

Библия, Евангелие, поиск по Библии. Даниил, глава 12

Ветхий Завет > Книга Даниил > Глава 12

1. §И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге.
УПО: І повстане того часу Михаїл, великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі.
KJV: And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people: and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time: and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book.

2. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление.
УПО: І багато-хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться, одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну гидоту.
KJV: And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.

3. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде -- как звезды, вовеки, навсегда.
УПО: А розумні будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведности, немов зорі, навіки віків.
KJV: And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever.

4. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение'.
УПО: А ти, Даниїле, заховай ці слова, і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато-хто дослідять її, і так розмножиться знання.
KJV: But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.

5. §Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот, стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки.
УПО: І побачив я, Даниїл, аж ось стоять два інші Анголи, один тут при цьому березі річки, а один там при тому березі річки.
KJV: Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river.

6. И [один] сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: `когда будет конец этих чудных происшествий?'
УПО: І сказав він до мужа, одягненого в льняну одіж, що був над водою річки: Коли буде кінець цим дивним речам?
KJV: And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders?

7. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится.
УПО: І почув я того мужа, одягненого в льняну одіж, що був над водою річки. І звів він до неба свою правицю та свою лівицю, і присягнув вічно Живим: це буде за час, за часи і за пів часу, і коли скінчиться розбивання сили святого народу, все це сповниться.
KJV: And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that it shall be for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished.

8. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: `господин мой! что же после этого будет?'
УПО: А я це слухав і не розумів. І сказав я: Мій пане, який цьому кінець?
KJV: And I heard, but I understood not: then said I, O my Lord, what shall be the end of these things?

9. И отвечал он: `иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени.
УПО: І він сказав: Іди, Даниїле, бо заховані й запечатані ці слова аж до часу кінця.
KJV: And he said, Go thy way, Daniel: for the words are closed up and sealed till the time of the end.

10. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.
УПО: Багато-хто будуть очищені, і вибіляться, і будуть перетоплені; і будуть несправедливі несправедливими, і цього не зрозуміють усі несправедливі, а розумні зрозуміють.
KJV: Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise shall understand.

11. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней.
УПО: А від часу, коли буде припинена стала жертва, щоб була поставлена гидота спустошення, мине тисяча двісті й дев'ятдесят день.
KJV: And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be a thousand two hundred and ninety days.

12. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней.
УПО: Благословенний той, хто чекає, і досягне до тисячі трьох сотень тридцяти й п'яти день!
KJV: Blessed is he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.

13. А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней'.
УПО: А ти йди до кінця, і відпочинеш, і встанеш на свою долю під кінець тих днів!
KJV: But go thou thy way till the end be: for thou shalt rest, and stand in thy lot at the end of the days.

<< Предыдущая глава /