Clicky

Библия, Евангелие, поиск по Библии. Захария, глава 11

Ветхий Завет > Книга Захария > Глава 11

1. §Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои.
УПО: Ліване, відкрий свої двері, і огонь пожере з твоїх кедрів!
KJV: Open thy doors, O Lebanon, that the fire may devour thy cedars.

2. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены; рыдайте, дубы Васанские, ибо повалился непроходимый лес.
УПО: Голоси, кипарисе, бо кедр он упав, пограбовані пишні! Голосіте, башанські дуби, бо ліс неприступний звалився!
KJV: Howl, fir tree; for the cedar is fallen; because the mighty are spoiled: howl, O ye oaks of Bashan; for the forest of the vintage is come down.

3. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их; слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана.
УПО: Чути голос виття пастухів, бо гордощі їхні пограбовані! Чути рик левчуків, бо йорданська краса попустошена...
KJV: There is a voice of the howling of the shepherds; for their glory is spoiled: a voice of the roaring of young lions; for the pride of Jordan is spoiled.

4. §Так говорит Господь Бог мой: паси овец, обреченных на заклание,
УПО: Так говорить Господь, мій Бог: Паси ти отару, яка на заріз,
KJV: Thus saith the LORD my God; Feed the flock of the slaughter;

5. которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят: `благословен Господь; я разбогател!' и пастухи их не жалеют о них.
УПО: що ріжуть їх їхні купці і не винні, а їхні продавці промовляють: Благословенний Господь, що я збагатів! А їхні пастухи не помилують їх!...
KJV: Whose possessors slay them, and hold themselves not guilty: and they that sell them say, Blessed be the LORD; for I am rich: and their own shepherds pity them not.

6. Ибо Я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь; и вот, Я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и Я не избавлю от рук их.
УПО: Бо Я не помилую більше вже мешканців цеї землі, промовляє Господь. І ось передам Я людину, одного одному до рук, та до рук царя їхнього, і землю вони потовчуть, і Я з їхніх рук не врятую нікого!
KJV: For I will no more pity the inhabitants of the land, saith the LORD: but, lo, I will deliver the men every one into his neighbour's hand, and into the hand of his king: and they shall smite the land, and out of their hand I will not deliver them.

7. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму Себе два жезла, и назову один -- благоволением, другой -- узами, и ими буду пасти овец.
УПО: І пас Я отару, яка на заріз тим, хто торгує отарою. І взяв Я Собі два киї, і одного назвав: Милість, а одного назвав: Згода, і пас Я отару.
KJV: And I will feed the flock of slaughter, even you, O poor of the flock. And I took unto me two staves; the one I called Beauty, and the other I called Bands; and I fed the flock.

8. И истреблю трех из пастырей в один месяц; и отвратится душа Моя от них, как и их душа отвращается от Меня.
УПО: І знищив Я трьох пастухів за один місяць. І Я втратив терпіння до них, бо душа їхня обридила Мене.
KJV: Three shepherds also I cut off in one month; and my soul lothed them, and their soul also abhorred me.

9. Тогда скажу: не буду пасти вас: умирающая -- пусть умирает, и гибнущая -- пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой.
УПО: Тому Я сказав: Не пастиму вас! Та вівця, що має померти, нехай умре, а що має погублена бути хай буде погублена, а позосталі хай тіло одна однієї з'їдять!
KJV: Then said I, I will not feed you: that that dieth, let it die; and that that is to be cut off, let it be cut off; and let the rest eat every one the flesh of another.

10. И возьму жезл Мой -- благоволения и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил Я со всеми народами.
УПО: І Я взяв Свого кия Милість, і його поламав, щоб зламати Свого заповіта, якого Я склав був зо всіма народами.
KJV: And I took my staff, even Beauty, and cut it asunder, that I might break my covenant which I had made with all the people.

11. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие Меня, что это слово Господа.
УПО: І він зламаний був того дня, і пізнали покупці отари, які на Мене вважають, що це слово Господнє.
KJV: And it was broken in that day: and so the poor of the flock that waited upon me knew that it was the word of the LORD.

12. И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, -- не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников.
УПО: І сказав Я до них: Якщо добре це в ваших очах, дайте платню Мою, а як ні, перестаньте! І вони Мою платню відважили тридцять срібняків.
KJV: And I said unto them, If ye think good, give me my price; and if not, forbear. So they weighed for my price thirty pieces of silver.

13. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, -- высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника.
УПО: І промовив до мене Господь: Кинь її ганчареві, ту славну ціну, що вони оцінили Мене! І Я взяв оті тридцять срібняків, і те кинув до дому Господнього, до ганчаря.
KJV: And the LORD said unto me, Cast it unto the potter: a goodly price that I was prised at of them. And I took the thirty pieces of silver, and cast them to the potter in the house of the LORD.

14. И переломил Я другой жезл Мой -- `узы', чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем.
УПО: І зламав Я Свого кия другого, Згоду, щоб зламати братерство між Юдою та між Ізраїлем.
KJV: Then I cut asunder mine other staff, even Bands, that I might break the brotherhood between Judah and Israel.

15. §И Господь сказал мне: еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов.
УПО: І промовив до мене Господь: Ще візьми собі знаряддя пастуха нерозумного.
KJV: And the LORD said unto me, Take unto thee yet the instruments of a foolish shepherd.

16. Ибо вот, Я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет.
УПО: Бо ось Я настановлю пастиря на землі, він загублених не відвідає, розпорошеного не буде шукати, і зламаної не вилікує, стоячої не годуватиме, а м'ясо ситої їстиме, і ратиці їхні поламає.
KJV: For, lo, I will raise up a shepherd in the land, which shall not visit those that be cut off, neither shall seek the young one, nor heal that that is broken, nor feed that that standeth still: but he shall eat the flesh of the fat, and tear their claws in pieces.

17. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо! меч на руку его и на правый глаз его! рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет.
УПО: Горе негідному пастиреві, який покидає отару! Меч на рамено його та в його праве око: конче всохне рамено йому, і конче стемніє його праве око!
KJV: Woe to the idol shepherd that leaveth the flock! the sword shall be upon his arm, and upon his right eye: his arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened.

<< Предыдущая глава // Следующая глава >>