Clicky

Библия, Евангелие, поиск по Библии. Захария, глава 6

Ветхий Завет > Книга Захария > Глава 6

1. §И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами; и горы те [были] горы медные.
УПО: І знову звів я очі свої та й побачив, аж ось чотири колесниці виходять з-між двох гір, а ті гори гори з міді.
KJV: And I turned, and lifted up mine eyes, and looked, and, behold, there came four chariots out from between two mountains; and the mountains were mountains of brass.

2. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные;
УПО: В колесниці першій коні червоні, а в колесниці другій коні чорні,
KJV: In the first chariot were red horses; and in the second chariot black horses;

3. в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные.
УПО: а в колесниці третій коні білі, а в колесниці четвертій коні пасасті, міцні.
KJV: And in the third chariot white horses; and in the fourth chariot grisled and bay horses.

4. И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой?
УПО: І відповів я та й сказав до Ангола, що говорив зо мною: Що це таке, мій пане?
KJV: Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my lord?

5. И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли.
УПО: І Ангол відповів та й сказав до мене: Це чотири небесні вітри, що виходять після стояння перед Господом усієї землі.
KJV: And the angel answered and said unto me, These are the four spirits of the heavens, which go forth from standing before the LORD of all the earth.

6. Вороные кони там выходят к стране северной и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной.
УПО: У котрім коні чорні, ті виходять до північного краю, а ті білі вийшли за ними, а ті пасасті вийшли до південного краю,
KJV: The black horses which are therein go forth into the north country; and the white go forth after them; and the grisled go forth toward the south country.

7. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю; и он сказал: идите, пройдите землю, -- и они прошли землю.
УПО: а ті сильні вийшли й шукали ходи, щоб перейти по землі. І він сказав: Ідіть, ходіть по землі! І ходили вони по землі.
KJV: And the bay went forth, and sought to go that they might walk to and fro through the earth: and he said, Get you hence, walk to and fro through the earth. So they walked to and fro through the earth.

8. Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной.
УПО: І кликнув він до мене й казав мені, говорячи: Побач, ті, що вийшли до північного краю, заспокоїли духа мого в північному краї.
KJV: Then cried he upon me, and spake unto me, saying, Behold, these that go toward the north country have quieted my spirit in the north country.

9. §И было слово Господне ко мне:
УПО: І було мені слово Господнє таке:
KJV: And the word of the LORD came unto me, saying,

10. возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Софониева, куда они пришли из Вавилона,
УПО: Візьми від вигнання, від Хелдая, і від Товійї, і від Єдаї, і прийдеш ти того дня, і ввійдеш до дому Йошійї, Цефанієвого сина, що прийшли з Вавилону.
KJV: Take of them of the captivity, even of Heldai, of Tobijah, and of Jedaiah, which are come from Babylon, and come thou the same day, and go into the house of Josiah the son of Zephaniah;

11. возьми [у них] серебро и золото и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого,
УПО: І візьмеш срібло та золото, і зробиш корону, і покладеш на голову Ісуса, Єгосадакового сина, великого священика.
KJV: Then take silver and gold, and make crowns, and set them upon the head of Joshua the son of Josedech, the high priest;

12. и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, -- имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень.
УПО: І скажеш до нього, говорячи: Так говорить Господь Саваот, промовляючи: Оце муж, Цема ім'я йому, і зо свого місця виросте він, і збудує храма Господнього.
KJV: And speak unto him, saying, Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Behold the man whose name is The BRANCH; and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the LORD:

13. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим.
УПО: І він збудує храма Господнього, і він буде носити величність, і сяде, і буде панувати на троні своєму, і він стане священиком на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома.
KJV: Even he shall build the temple of the LORD; and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne; and he shall be a priest upon his throne: and the counsel of peace shall be between them both.

14. А венцы те будут Хелему и Товии, Иедаю и Хену, сыну Софониеву, на память в храме Господнем.
УПО: А ті корони будуть Хелдаєві, і Товійї, і Єдаї, і Хенові, сину Цефанії, на пам'ятку в храмі Господньому.
KJV: And the crowns shall be to Helem, and to Tobijah, and to Jedaiah, and to Hen the son of Zephaniah, for a memorial in the temple of the LORD.

15. И издали придут, и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего.
УПО: І далекі прийдуть, і побудують у храмі Господньому, і ви пізнаєте, що Господь Саваот послав мене до вас. І це станеться, якщо ви конче будете слухати голосу Господа, вашого Бога!
KJV: And they that are far off shall come and build in the temple of the LORD, and ye shall know that the LORD of hosts hath sent me unto you. And this shall come to pass, if ye will diligently obey the voice of the LORD your God.

<< Предыдущая глава // Следующая глава >>