Clicky

Библия, Евангелие, поиск по Библии. От Матфея, глава 14

Новый Завет > Книга От Матфея > Глава 14

1. §В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе
УПО: Того часу прочув Ірод чотиривласник чутки про Ісуса,
KJV: At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,

2. и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
УПО: і сказав своїм слугам: Це Іван Христитель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним...
KJV: And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him.

3. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,
УПО: Бо Ірод схопив був Івана, і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа.
KJV: For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife.

4. потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.
УПО: Бо до нього Іван говорив: Не годиться тобі її мати!
KJV: For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.

5. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.
УПО: І хотів Ірод смерть заподіяти йому, та боявся народу, бо того за пророка вважали.
KJV: And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.

6. Во время же [празднования] дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,
УПО: А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина, та й Іродові догодила.
KJV: But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod.

7. посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.
УПО: Тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона.
KJV: Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.

8. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
УПО: А вона, за намовою матері своєї: Дай мені проказала отут на полумиску голову Івана Христителя!...
KJV: And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger.

9. И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,
УПО: І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати.
KJV: And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her.

10. и послал отсечь Иоанну голову в темнице.
УПО: І послав стяти Івана в в'язниці.
KJV: And he sent, and beheaded John in the prison.

11. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.
УПО: І принесли на полумискові його голову, та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері...
KJV: And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother.

12. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.
УПО: А учні його прибули, взяли тіло, і поховали його, та прийшли й сповістили Ісуса.
KJV: And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus.

13. §И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком.
УПО: Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне й самотнє. І, прочувши, народ із міст пішов пішки за Ним.
KJV: When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities.

14. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
УПО: І, як вийшов Ісус, Він побачив багато народу, і змилосердивсь над ними, і їхніх слабих уздоровив.
KJV: And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

15. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
УПО: А коли настав вечір, підійшли Його учні до Нього й сказали: Тут місце пустинне, і година вже пізня; відпусти народ, хай по селах розійдуться, і куплять поживи собі.
KJV: And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.

16. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
УПО: А Ісус їм сказав: Непотрібно відходити їм, нагодуйте їх ви!
KJV: But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.

17. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
УПО: Вони ж кажуть Йому: Не маємо чим тут, тільки п'ятеро хліба й дві рибі.
KJV: And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.

18. Он сказал: принесите их Мне сюда.
УПО: А Він відказав: Принесіть Мені їх сюди.
KJV: He said, Bring them hither to me.

19. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
УПО: І, звелівши натовпові посідати на траві, Він узяв п'ятеро хліба й дві рибі, споглянув на небо, поблагословив й поламав ті хліби, і дав учням, а учні народові.
KJV: And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.

20. И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
УПО: І всі їли й наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кошів...
KJV: And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.

21. а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
УПО: Їдців же було мужа тисяч із п'ять, крім жінок і дітей.
KJV: And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.

22. §И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
УПО: І зараз звелів Ісус учням до човна сідати, і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить.
KJV: And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.

23. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
УПО: Відпустивши ж народ, Він на гору пішов помолитися насамоті; і як вечір настав, був там Сам.
KJV: And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.

24. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
УПО: А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвавсь супротивний.
KJV: But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.

25. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
УПО: А о четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю.
KJV: And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.

26. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
УПО: Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й казали: Мара! І від страху вони закричали...
KJV: And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.

27. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
УПО: А Ісус до них зараз озвався й сказав: Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь!
KJV: But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.

28. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде.
УПО: Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, Ти це, то звели, щоб прийшов я до Тебе по воді.
KJV: And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.

29. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
УПО: А Він відказав йому: Іди. І, вилізши з човна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса.
KJV: And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.

30. но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
УПО: Але, бачачи велику бурю, злякався, і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи!...
KJV: But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.

31. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
УПО: І зараз Ісус простяг руку й схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого усумнився?
KJV: And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?

32. И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
УПО: Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула.
KJV: And when they were come into the ship, the wind ceased.

33. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
УПО: А приявні в човні вклонились Йому та сказали: Ти справді Син Божий!
KJV: Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.

34. §И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
УПО: Перепливши ж вони, прибули в землю Генісаретську.
KJV: And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret.

35. Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных,
УПО: А люди тієї місцевости, пізнавши Його, сповістили по всій тій околиці, і до Нього принесли всіх хворих.
KJV: And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;

36. и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.
УПО: І благали Його, щоб бодай доторкнутися краю одежі Його. А хто доторкавсь, уздоровлений був.
KJV: And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.

<< Предыдущая глава // Следующая глава >>