Елия - Энциклопедия архимандрита Никифора

ЕЛИЯ (Бог мой - Иегова): 1Пар 8:27 - Вениамитянин. 1Пар 26:7 - левит-привратник.